Centralna Izba Gospodarcza InnoTech jest instytucją otoczenia biznesu wspierającą innowacyjne i technologiczne przedsiębiorstwa z terenu Województwa Świętokrzyskiego i nie tylko.

JAKIE MAMY CELE ?

  • Budowanie synergii i współpracy pomiędzy członkami CIGIT
  • Budowa wewnętrznego rynku produktów i usług
  • Networking – wzajemne wspieranie się członków CIGIT
  • Promocja członków CIGIT
  • Kreowanie powiązań kooperacyjnych z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi (IOP, VC, Administracja)
  • Lobbing na rzecz członków CIGIT
  • Monitoring nowo powstałych technologii u członków i powiązanie ich z potencjalnymi inwestorami
  • Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badan marketingowych oraz consultingu.

Założycielami Centralnej Izby Gospodarczej jest 55 przedsiębiorstw z Województwa Świętokrzyskiego.
Powstaliśmy dzięki przedsiębiorcom, z inicjatywy przedsiębiorców i dla przedsiębiorców.