Centralna Izba Gospodarcza InnoTech

25-323 Kielce, Al. Solidarności 34
NIP 6572917843
Regon 361359135

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000555225
www.cigit.pl
e-mail: biuro@cigit.pl