Centralny Klaster ICT

Centralna Izba Gospodarcza InnoTech jest Koordynatorem Klastra ICT (www.ckict.pl), który powstał w kwietniu 2014roku.

Członkami Klastra jest  obecnie 45 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Świętokrzyskiego, działających w szeroko pojętej branży ICT.

Członkowie Klastra:

  • Zatrudniają ponad 800 pracowników
  • Obsługują ponad 30tys. klientów
  • Generują przychody powyżej 80mln zł.

Centralny Klaster ICT powstał z inicjatywy świętokrzyskich przedsiębiorców, a wsparcia udzieliły mu instytucje wspierające biznes: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.