PAKIET KORZYŚCI

Wstępując do CIGIT otrzymujesz pakiet usług obejmujący:

Bezpłatne doradztwo:

  • prawo pracy
  • BHP
  • dobór sprzętu IT
  • marketing
  • pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego krajowego, europejskiego i amerykańskiego
  • księgowo-finansowe
  • prawno-podatkowe
  • patentowe
  • fundusze unijne

Pierwszeństwo przy pisaniu wniosków dotacyjnych

Prezentowanie katalogu produktów i usług członków CIGIT

Stale rozszerzający się wewnętrzny rynek produktów i usług