Naszymi partnerami są instytucje otoczenia biznesu z rejonu Polski Wschodniej, między innymi:

 • Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
 • Centralny Klaster ICT
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Klaster IT
 • Informatyka Podkarpacka
 • Biznesklaster
 • Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny
 • Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
 • Klaster Uzdrowiska Świętokrzyskie
 • Klaster Szwajcaria Bałtowska
 • Wschodni Klaster Budowlany
 • Stowarzyszenie Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii