Izba gospodarcza funkcjonuje w oparciu o następujące organy

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby złożoną ze wszystkich członków Izby

ZARZĄD IZBY

Wojciech Korona

Prezes Zarządu

Mariusz Marciniak

Wiceprezes Zarządu

Marcin Malicki

Wiceprezes Zarządu

Janusz Rynk

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Ciepliński

Wiceprezes Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Tomasz Bakalarczyk

Angelina Kaczmarska